а. Сергій Лепін – пра гей-парад і значэнні дзеяслова «прымаць»

Айцец Сергій Лепін, прэс-сакратар Беларускай Праваслаўнай Царквы, у сваім «Жывым часопісе» адгукнуўся на дыскусію аб гей-парадах. Публікуем тэкст паста цалкам.

 Нядаўна ў Літве прайшоў гей-парад. Лідэр БНФ на яго схадзіў, яму там спадабалася, і жыццё яго цяпер не будзе ранейшым. Палітык сказаў, што, пабываўшы там, ён «стаў лепш разумець гэтых людзей», яго «стаўленне да іх стала менш катэгарычным», а «улады павінны паспрыяць правядзенню такога мерапрыемства” ў Беларусі.

Гэта выклікала пратэсты ўнутры партыі. Некаторыя яе сябры заявілі аб выхадзе з яе: маўляў падобныя паводзіны – гэта зневажанне не толькі традыцыйных біблейскіх прынцыпаў, але і кансерватыўнай ідэі, і наогул, пры Зяноне такога не было, і ўсё такое.

Да майго найвялікшага задавальнення, абурэнне і непрыманне гей-прапаганды ў розных кантэкстах выказалі і некаторыя іншыя вядомыя прадстаўнікі апазіцыі. Напрыклад, лідэр БХД нават заявіў, што перастаў падаваць руку лідэру Партыі БНФ. Усё гэта, разам з некаторымі іншымі падзеямі ў нашым грамадстве (заявы міністра ўнутраных спраў, сцяг ЛГБТ на брытанскай амбасадзе і інш.), спарадзіла дыскусію ў грамадстве, якая прывяла да масавых узаемных абвінавачванняў то ў здрадзе дэмакратыі, то ў здзеку з хрысціянства, і нават справакавала спрэчку аб тым, ці можна прычашчацца таму, хто лічыць, што Праваслаўнай Царкве неабходна прымаць прадстаўнікоў ЛГБТ.

Наўрад ці мне ўдасца паставіць кропку ў гэтай спрэчцы і ня спарадзіць новую спрэчку. Але ўсё ж: прымаць ці не прымаць?

Нажаль, сярод праваслаўных таксама ёсць тыя, хто займаецца “нармалізацыяй” ЛГБТ, але менавіта ў дадзеным выпадку ўся праблема крыецца ў слове «прымаць» – усё залежыць ад таго, што разумець пад гэтым дзеясловам. Гэта ведаюць не ўсе ўдзельнікі спрэчкі, і таму некаторыя, разлічваючы на ​​гэта няведанне, лёгка, гуляючы, даюць кантактныя дадзеныя сваіх нямецкіх мітрапалітаў для скаргаў на сябе. Такім чынам.

Значэнне нумар адзін.

Некаторыя спрабуюць гэты дзеяслоў выкарыстоўваць у тым сэнсе, якім ён валодае тады, калі мы гаворым пра даступнасць хрысціянства для ўсіх народаў, узростаў, полаў, саслоўяў. Логіка тут такая: калі для таго, каб быць хрысціянінам, не абавязкова быць габрэем, мужчынам, паўнагадовым, свабодным і здаровым, то ні да, ні пасля прыняцця хрышчэння ня трэба абразацца, мяняць пашпарт, пол, станавіцца шляхцічам і рабіць флюараграфію, калі адна з прыкмет ў табе не дэфолтная. І па аналогіі: нібыта, калі ты ёсць нехта з ЛГБТ, то ты можаш гэтым некім і заставацца далей – напрыклад, гомасэксуалістам. Гэта, тыпу, гэтак жа нейтральна, як колер скуры – г.зн., не з’яўляецца ні грахом, ні дабрачыннасцю. Такое разуменне не стыкуецца ні з тэкстамі Бібліі, ні з вучэннем хрысціянства ва ўсіх яго прэтэндуючых на гістарычнасць і традыцыйнасць версіях. Гэта значыць, што ні з праваслаўем, ні з каталіцтвам падобнае не сумяшчальна.

«Не кладзіся з мужчынам, як з жанчынаю: гэта мярзота» (Ляв.18: 22) і больш за тое: «Калі хто ляжа з мужчынам, як з жанчынаю, дык абодва яны ўчынілі гідоту: хай будуць аддадзены смерці, кроў іхняя на іх » (Ляв.20: 13) – чытаем мы ў Старым Запавеце. І ў Новым усё застаецца па-старому, хоць і сістэма пакаранняў касуецца як мінулая частка Майсеева закона: «Але як што яны, спазнаўшы Бога, не праславілі Яго як Бога, і не падзякавалі, а змарнаваліся ў развагах розуму свайго, і запамрочылася неразумнае іхняе сэрца ; называючы сябе мудрымі, здурнелі … яны падмянілі ісьціну Божую на ману і пакланяліся і служылі стварэнню замест Творцы, Які дабраславёны навекі, амін. Таму аддаў іх Бог ганебным пажадам: жанчыны іхнія замянілі прыроднае паяднанне на супрацьпрыроднае; гэтак сама і мужчыны, занядбаўшы прыроднае паяднанне з жаночым полам, распальваліся пахацінствам сваім адзін да аднаго, мужчыны на мужчынах чынілі сорам і атрымлівалі самі ў сабе расплату за сваю аблуду. І як што яны не стараліся мець Бога ў розуме, дык аддаў іх Бог розуму перавернутаму – чыніць непатрэбшчыну, так што яны поўныя ўсялякай няпраўды, распусты, зламыснасці, ліхаздзірства, злосці, поўныя зайздрасці, забойства, сварак, падману, ліхадушнасці, яны паклёпнікі, хлусы, боганенавіснікі, крыўдзіцелі, самахвалы, пыхліўцы, вынаходлівыя на зло, бацькам непакорлівыя, неразумныя, вераломныя, нялюбы, няпрымірцы, нелітасціўцы. Яны ведаюць праведны [суд] Божы, што тыя, якія чыняць такія [справы] вартыя смерці; аднак не толькі [іх] робяць, але і сабе падобных падахвочваюць » (Рым.1: 21-32). Усе мы слабыя і грэшныя (нехта так, а хто-то інакш), але адна справа быць проста грэшнікам, напрыклад, гомасэксуалістам, а іншае – ЛГБТ-актывістам і \ або ўсякіх тэарэтыкам апраўдання любога іншага граху. Апошняе – гэта маральнае днішча.

Гомасэксуалізм – вычварэнства і хвароба, а актуалізуемы гомасэксуалізм – грэх. Той, хто дабро называе злом, а хлусню – праўдай, той ідзе шляхам сатаны. Ні аб якім прыняцці гомасэксуалізму ў якасці нормы гаворкі быць не можа! Ці пагадзіцеся з гэтым, ці шукайце іншую рэлігію.

Але ёсць іншае прыняцце – прыняцце нумар два.

Нам трэба прымаць людзей з рознымі вычварэннямі таксама, як мы прымаем любых грэшнікаў: пачынаючы ад банальных ілгуноў і рукаблудаў і заканчваючы серыйнымі забойцамі і гвалтаўнікамі. Хрыстос памёр на Крыжы за ўсіх, у тым ліку і за гомасэксуалістаў, і Касцёл заклікае да выратаваньня ўсіх – праз веру, пакаянне і сакрамэнту – у тым ліку і гомасэксуалістаў.

«Не ведаеце, што няправедныя Царства Божага не спадкуюць? Не ашуквайце сябе: ні блудадзеі, ні балвахвалы, ні пералюбцы, ні ганебцы, ні мужаложца, ні злодзеі, ні ліхаздзірцы, ні п’яніцы, ні ліхасловы, ні драпежнікі – Царства Божага не спадкуюць. І такімі былі некаторыя з вас; але абмыліся, але асвяціліся, але апраўдаліся імем Госпада нашага Ісуса Хрыста і Духам Бога нашага “(1Кар.6: 9-12). Заўважце, што апостал піша не толькі пра гомасэксуалістаў: не адны яны маюцца ў спісе тых, хто не ўратуецца, калі не раскаецца і не спыніць. І, у той жа, час, тут сказана, што некаторыя рэспандэнты апостала ў мінулым былі і гомасэксуалістамі – пакуль не пакаяліся, быўшы прынятымі падчас хросту і асвечанымі ў іншых таямніцах. Зразумела, спіс грахоў, які прыведзены ў гэтым урыўку паслання да Карынцянаў, не з’яўляецца закрытым і не ўтрымлівае ў сабе поўны пералік. Але вы зрабіце сабе пазнаку, што ліхасловы тут пазначаны праз коску разам з мужаложцам і малакіямі (пасіўнымі гомасэксуалістамі). Так што не зламоўнічайце – і аб вядомай катэгорыі грамадзян таксама.

Мы небеспадстаўна называем гомасэксуалістаў садамітамі – жыхарамі Садома і Гаморы, якія былі знішчаны Богам. І ў той жа час «Вось у чым было беззаконне Садома, сястры тваёй і дачок яе: у ганарлівасці, перасычанасці і гультайстве, і яна рук беднага і ўбогага не падтрымлівала. І заганарыліся яны і рабілі мярзоты перад абліччам Маім, і, убачыўшы гэта, Я адкінуў іх » (Іез. 16: 49-50). Мы асуджаем ЛГБТ-прапагандыстаў за тое, што яны перабольшваюць распаўсюджанасць гомасэксуальнасці, але, чытаючы гэтыя словы прарока, становіцца зразумелым, што на падставе названых у іх прыкмет кола садамітаў можна пашырыць яшчэ далей межаў гейфрендлі-статыстыкі.

Такім чынам, для гомасэксуалістаў пакаянне магчыма, даступна і неабходна. І для ліхасловаў таксама. У кожнага з нас свае жарсці: мы праяўляем схільнасці да адных грахоў і заганаў, і агіду – да іншых. Агіда да грахоў блізкага не павінна ператварацца ў забыццё аб уласных грахах і ў нянавісць да бліжняга, якім бы грахом той не быў бы апантаны. Вядома, сіфілітыкі і жаўтушныя павінны ўзаемна выконваць пэўныя меры засцярогі, але зараз не час высвятляць, як менавіта, паколькі асноўная мая тэма вычарпаная.

Карацей, дарагі сябар! «Ня ўнось брыдоты ў дом твой, каб не падупасці праклёну, як яна; адварочвайся ад гэтага і гідзіся гэтага, бо гэта праклятае » (Друг.7: 26). Не проста грэшніка, які стараецца, але, бедны, не можа справіцца са сваімі пачуццямі, а «ератыка, пасля першага і другога настаўлення на розум, цурайся» (Ціт.3: 10) – тых, хто вучыць аб хлусні, як пра ісціну, трэба «аддаць сатане, каб яны навучыліся ня блюзьнерыць & raquo; (Гл .: 1Цім.1: 20). Памаліся за ўсіх грэшнікаў на свеце, але скажы духу патурання ЛГБТ + \ – \ * \ √ \ ^ \ пр. і кожнаму грэху: «У Імя Госпада нашага Ісуса Хрыста, пайшоў прэч!»

Шаноўныя чытачы! Krynica.info з’яўляецца валанцёрскім праектам. Нашы журналісты не атрымліваюць заробкаў. Разам з тым праца сайту патрабуе розных выдаткаў: аплата дамену, хостынгу, тэлефонных званкоў і іншага. Таму будзем радыя, калі Вы знойдзеце магчымасць ахвяраваць сродкі на дзейнасць хрысціянскага інфармацыйнага парталу. Пералічыць сродкі можна на тэлефонны нумар Velcom: +375 29 6011791. Па магчымых пытаннях звяртайцеся на krynica.editor@gmail.com
Блогі