Умовы карыстання

Усе матэрыялы партала “КРЫНІЦА.INFO” можна выкарыстоўваць толькі пры ўмове згадвання:

у аўдыё і аўдыёвізуальных матэрыялах назвы партала ў якасці крыніцы інфармацыі

удрукаваных СМІ назвы і вэб-адрасы партала ў першым ці другім абзацы цытаты

у інтэрнэтвыданнях назвы партала і прамой гіперспасылкі на матэрыял, які выкарыстоўваецца, не ніжэй за другі абзац тэксту скарыстанага матэрыялу.

Выкарыстанне фатаграфій і Інфаграфіка дапушчальна з узгадваннем назвы партала і / або вэб-адрасы, пры гэтым вадзяныя знакі і лагатыпы на фотаздымках не павінны размывацца, рэтушаваца або хаваца якім небудзь іншым чынам

Пры выкарыстанні матэрыялаў партала не дапускаецца скажэнне прыведзенай ў іх інфармацыі, цытаванне павінна рабіцца такім чынам, каб сэнс цытаты не мяняўся ці страчваўся ў адрыве ад кантэксту скарыстанага матэрыялу.