Chrystus paŭstaŭ z umioršych, Alleluja!

fd6fb-clip-104kb

Krynica.info продолжает публикацию материалов своей предшественницы — белорусской газеты «Krynica», которая выходила в 1917-1940 годах сначала в Петрограде, затем временно в Минске и, наконец, в Вильно. Газета издавалась кириллицей и латиницей. На этот раз представляем вашему вниманию материал от 25 марта 1921 года. Публикуем материал на языке оригинала.

Chrystus paŭstaŭ z umioršych, Alleluja!

Dumki, pad henymi sławami ŭkryty, lotam ptuški pyšnakrylaj, hukam zwonu tajomnaho dalatajuć da kožnaj dušy čaławiečaj. Z umioršych paŭstańnie Boha Čaławieka – zarodak, asnowa Wiečnaho Žyćcia, załoh Woli Ducha Ludzkoho, symbol abnaŭleńnia suświetu.

Miłaje lubaje soniejka, z niepaścihłych zapasaŭ ciapłaty swajej, hreić ściužaj i lodam skawanuju ziamielku. I čaradziejskaja moc jahonych pramieńniaŭ ahrawajeć usio abmierzłaje, zbudžaje so snu ŭsio spiačaje, da žyćcia kliča ŭsio biazžyćciowaje. Abručy ledzianyja łopajucca pakorna i mutnoju wadzičkaj u hłyb marskuju niasucca; praleski, kraski wiasnawyja, z ziamielki wychodziać i swajej małažliawaj hałoŭkaj padziačna soniejku kiwajuć; ptuški ščabiatuchi piajuć bojka i wiasioła: wiasna, wiasna! Pryšło świata paŭstańnia ŭsiaho z umioršych!

Z światam z umioršych Chrystusa paŭstańnia, z wiasny prychodam, z światam paŭstańnia z umioršych usiej pryrody, karona jaje – čaławiek taksama ažywaje, taksama adnaŭlajecca, taksama paŭstaje da nowaha žyćcia. Z paŭstańniem z umioršych Boha-Čaławieka i ŭsiej pryrody, paŭstajuć časta z umioršych, a čaściej doŭhaha snu dahetul tajomnyja, ale mahutnyja siły dušy čaławieka. Niespakoj duchowy, sum trywožna-dalikatny, nowyja natchnieńnia, nadzieja, pažadańnia niečaho daliokaho, niabiesnaho – dokazy prabudy nowych sił duchowych čaławieka.

Paŭstańnie z umioršych Boha-Čaławieka, a z Im usiej pryrody, swajej mocaj budzić da žyćcia, snom śmiarotnym zmoranyja, narody. Daremna tut pracy ducha złoha, siły ciomnaj zdušyć świetlaje, žyćciowaj mocy poŭnaje, adradžeńnie, paŭstańnie z umioršych rožnych maładych narodaŭ i našaho Narodu Biełaruskaho.

Biełaruski, šmat pakutny, žywučy Narodzie! Šmat ty ściarpieŭ ździeku i niawoli, šmat na śpinie swajej źnios Ty kryŭdy, šmat daremna raźliŭ Ty krywi – śloz swaich, šmat staptaŭ łapcioŭ Ty, šmat kaściej swaich raskinuŭ Ty na čužynie, šmat wiakoŭ Ty byŭ, kazaŭby, pamioršy, šmat wiakoŭ nie adzin wiasnawy žyćciowy pramieńčyk nie dakranuŭ akalełaho cieła twaho… A wot-ža nastała Para! Ciopłyja, wiasnawyja pramieńni paŭstańnia z umioršych Chrystusa, skranuli ciabie so snu, Bielaruski Narodzie, da poŭnaści Žyćcia, da praŭdziwaj Wiasny Ciabie skirawali!
Huk zwanoŭ światočnych, ščabiatańnie ptušak kryłatych, šum ručjoŭ wiasiołych, wiasnawy śpieŭ i radaść świetu – na čeść Twaju, naša słaŭnaja Maci-Biełaruś, na čeść Twaho za wolu Ducha Swajho zmahańnia…

Chrystus paŭstaŭ z umioršych, Alleluja!

M.Krywičonak (Branisłaŭ Turonak)

Дорогие читатели! Krynica.info является волонтерским проектом. Наши журналисты не получают зарплат. Вместе с тем работа сайта требует разных затрат: оплата домену, хостинга, телефонных звонков и прочего. Поэтому будем рады, если Вы найдете возможность пожертвовать средства на деятельность христианского информационного портала. По интересующим вопросам обращайтесь на krynica.editor@gmail.com
27.03.2016 | Теги:
Блоги